Začalo to v Kamerunu: sloni, hory, Pygmejové

artur_kolo

Kamerun považuji za svůj druhý domov. V jedné z nejrozmanitějších afrických zemí jen kousek severně od rovníku jsem doposud strávil více než půl roku a projel celou zemi křížem krážem. I proto se měl Kamerun stát startovní čárou mé celoroční expedice napříč Střední Afrikou. Svůj bicykl jsem pro začátek nechal v bezpečí přepravní bedny u svého kamaráda v hlavním městě Yaoundé a se skupinou mladých česko-slovenských dobrovolníků jsme se místními dopravními prostředky vydali až na samotný sever země. Před samotnou cyklistickou cestou jsem chtěl navštívit své kamerunské blízké a podniknout několik „služebních cest“ již v rámci projektu save-elephants.

Národní park Waza

První důležitou zastávkou byl národní park Waza. Do širých travnatých prostor tohoto překrásného parku jsem tentokrát vstupoval již počtvrté a měl jsem jediný cíl: konečně pozorovat savanové slony v jejich přirozeném prostředí. Až dosud jsem se na svých cestách vždy setkával se slony pralesními, s většími savanovými příbuznými jsem zatím neměl tu čest. A moje první seznámení s vládci savany bylo krásnější a velkolepější, než jsem si mohl přát. Z korby pronajatého náklaďáčku z blízké vesnice byl i přes tři metry vysokou trávu dobrý rozhled do krajiny. Období dešťů ještě úplně neskončilo a vysoká tráva značně ztěžovala pozorování zvířat. Tráva ale nebyla natolik vysoká, aby ukryla stádo asi šedesáti slonů! Sloni táhli stromovou savanou k dalekému napajedlu a po cestě škubali choboty větve akácií a  tu a tam odpočívali. Občas vykoukla z hradby těl dospělých slonic i malá slůňata a jeden mladý samec se odvážil přiblížit se plechovému vetřelci poměrně blízko. Poté se sloni dali opět do pohybu. Hluboké mručení, šelest suché trávy, zvířený prach, pocit klidu a bezpečí…

… zdánlivého bezpečí: před rokem bylo v nedalekém kamerunském parku Bouba Njida zastřeleno profesionálními pytláky více než 200 slonů! Během několika málo týdnů, než se Kamerun stačil odhodlat k akci a poslat do parku armádu, padla pod palbou samopalů asi třetina všech slonů v oblasti! To už se nesmí opakovat.Kedjom-Keku

Z Kamerunského severu pokračovala cesta zpět na jih a na západ. Po několika dnech jsme dorazili do anglofonní části Kamerunu do města Bamenda a do horské oblasti Kedjom-Keku. Právě tady působí stejnojmenné občanské sdružení z ČR. S kamarády dobrovolníky, kteří začali v nově dostavěné škole učit děti a podílet se na ochraně horského mlžného lesa jsem strávil v horách ještě několik dní. „Naše“ škola, kterou se podařilo malé skupině českých nadšenců letos postavit, leží ve výšce 2000 m v mozaikovité krajině pastvin, původního pralesa, políček a křovin. Oblastí se potulují dlouhorohé krávy, poslední skupinka divokých šimpanzů, temperamentní koně a asi 30 druhů endemických druhů ptáků. Malý ráj na zemi… jen kdyby toho pralesa nebylo rok od roku méně. Kedjom-Keku se to pokusí změnit!

Národní pakr Korup a Desire

Další, dlouho plánovaná schůzka, mě po dvou letech opět zavedla ke svému starému známému Desire. A naše setkání se nakonec ukázalo být důležitější, než jsem vůbec předem tušil. Kafack Dontego Louis Desire je muž středního věku, kterého jsem potkal během své první africké cesty na samém jihovýchodě Kamerunu. Již téměř dvě desítky let pracuje jako ochránce přírody, v současnosti pro WWF a je to jeden z největších expertů na pralesní slony v celém regionu. S Desire jsem se setkal v národním parku Korup u nigerijských hranic. Na tři dny jsem se připojil k jeho týmu během sčítání zvěře na transektech v překrásném, ale bohužel pytláky značně zdecimovaném pralesním parku. Vstřebával jsem všechny cenné informace o slonech, které mi Desire dával a hltal jsem jeho historky ze života v džungli. Poté přišlo něco, co jsem nečekal. Desire začal vyprávět, jak se k ochraně přírody dostal. Jako pytlák! „Masový zabiják slonů“, jak se sám nazval. Dlouhá léta lovil slony napříč jižním Kamerunem a kly dodával překupníkovi z Libanonu v přístavu Douala. Dál se o jejich osud nestaral. Už tehdy, na počátku devadesátých let, měla slonovina vysokou cenu a vyplatilo se riskovat. Od té doby se cena několikanásobně zvedla a v Kamerunu se dnes za kilo platí 150 000 Středoafrických Franků – asi 6000 Kč. Zajímalo mně, jak je možné, že za ty roky Desireho nikdy nechytili? … Úplatky … Desire věděl, kde jsou kontroly a byl na ně připravený. Takový finanční „laissez-passer“ na celou zásilku slonoviny a dalších ulovených zvířat byl tehdy až směšně nízký. Desire vzpomínal, že nejvyšší „propustku“ , jakou kdy strážcům nebo policii platil, bylo 50 000 Středoafrických Franků, tedy asi 2000 Kč a nikdo se ani nepodíval, co a kolik toho převáží. Od pytláctví Desireho odvedl až osvětový ochranářský program v těch nejzapadlejších kamerunských vískách. Jen díky této šťastné náhodě se z největšího lovce slonů v zemi stal jejich zavilý ochránce. Než jsme se rozloučili, poskytl mi Desire na krásném visutém mostě přes divokou řeku unikátní rozhovor pro můj film. Před kamerou jsme si povídali o jeho osobních pytláckých i ochranářských zkušenostech. Budou se hodit! Díky Desire…


Záchrana luskouna

Desire mi také poradil, kde najít v největším kamerunském městě, v přístavu Douala trh s bushmeatem – masem z pralesa. Rozhodl jsem se prozkoumat, jaká zvířata tržnice nabízí. Ve čtvrti New Bell jsem zamířil na Marché des Chevres (Kozí trh), v jehož okolí jsem nalezl velké množství stánků se zvěřinou. Kromě obligátních, čerstvých nebo uzených dikobrazů, krys a opic jsem narazil také na mrtvé krokodýly, asi čtyřmetrovou krajtu, kterou jeden chlápek zrovna obratně stahoval z kůže a také na všemožné ptactvo. V koších z lián se tísnilo „zboží“, které déle vydrží čerstvé naživu – živé sladkovodní želvy (až 50 cm), varani se svázanýma nohama (až 120 cm) a luskouni. Luskounů malého stromového druhu (Phataginus tricuspis) bylo v koších spousta, stočených bázlivě do klubíčka. Rozhodl jsem se, že alespoň jednoho zachráním! Usmlouval jsem cenu, vybral šťastlivce, který vypadal zdravě a uložil jej opatrně (sekal drápy a čůral okolo: ) do pytle. Jakmile jsem se vymotal ze zmatku tržnice, dal jsem drobečkovi napít. Zjevně žíznivý luskoun vylízal svým neuvěřitelně dlouhým jazykem dvě misky s vodou. Následovala tříhodinová projížďka autobusem na jih do přímořského města Kribi, kam jsem měl namířeno a kde jsem se rozhodl luskouna vypustit do přírody. Důvěrně známé Kribi mě přivítalo již potmě a po rychlém ubytování v „kumbálu“ jednoho hostince (už neměli pokoj a jinam se mi nechtělo) jsem si najal motorku a vyrazil s luskounem několik kilometrů za město. Motorkář se bez valného předního světlometu vyhýbal hlubokým dírám na lesní cestě a značně se podivoval mému nesmyslnému přání zajet s „masem“, s „jídlem“, daleko za město a pustit ho zpět do lesa. „Ach, vy bílí“… bručel si nechápavě pod vousy. Jakmile bylo poslední lidské stavení dost daleko, zastavili jsme a já odnesl luskouna, už slyšitelně nervózního, ještě hlouběji do lesa. Vypustil jsem ho na malý stromek, který luskoun sevřel svými drápy a obtočil šupinovitým ocasem. Chvíli se rozhodoval, kam poleze. Nakonec zvolil možnost dolů a sotva slezl až na zem, začal divoce hrabat v trouchnivém dřevě a hlíně. Okamžitě se okolo vyrojilo množství obrovských mravenců a luskoun byl po kdovíkolika dnech půstu ve svém živlu. Ani jsem netušil, že jsem ho vypustil přímo k prostřenému stolu! Luskoun funěl jako ježek a zahrabával se do mraveniště hlouběji a hlouběji, až v něm zmizel úplně a vyčníval jen ocas. V přírodě je o jednoho luskouna více!

Je mi jasné, že nakupování jedinců nějakého druhu na trhu a jejich pouštění do přírody nevyřeší středo- a západoafrickou krizi s lovem divokých zvířat. Moje záchrana luskouna měl být spíše symbolický akt. Řekl jsem si totiž, že od každého zvířecího druhu, který jsem tady v Africe až dosud jedl (a luskouna jsem už dvakrát jedl a byl moc dobrý!), alespoň jednoho jedince před snězením zachráním. Luskoun byl tedy první a pominu-li všelijaký hmyz a jiné bezobratlé, kteří mi skončili na talíři, měl bych tak ještě zachránit dva druhy pralesních krys, dikobraza, veverku, zajíce, cibetku, kočku zlatou, 5 druhů antilop, prase štětkouna, kaloně, stromového damana, zoborožce, frankolína, hada, pulce, žáby, krokodýla, sluchozemskou želvu a varana.

Můžete si tedy udělat dobrou představu o mém jídelníčku – ale neděste se, varan či daman na talíři rozhodně není každodenní záležitostí! Většinu druhů zvířat jsem ochutnal zatím jen jednou při pobytu v některé z pygmejských vesnic, kdy mi je obyvatelé přímo sami nabídli. Naprostou většinu mé běžné diety v Africe tvoří banány, arašídy, maniok, kukuřice a malé smažené koblížky – beignets. Banány, arašídy, maniok, kukuřice, beignets. Banány, arašídy, maniok, kukuřice, beignets. Banány…


Návštěva u Pygmejů Bagyeli

Nevyhnutelnou zastávkou na samotném jihu Kamerunu byla třídenní návštěva u mého pygmejského známého Josepha Ngwa v jeho rodné vesnici. Osvíceného příslušníka kmene Bagyeli (též Gyele) jsem poznal před rokem a kromě jiného mne tehdy zaujal svým vypravováním o tradičním pygmejském lovu slonů pomocí oštěpů. Vydal jsem se proto za Josephem znovu pro bližší informace a rozhovor do mého filmu, jímž chci konfrontovat tradiční lov slonů pro obživu domorodců s masovým vybíjením celých sloních klanů prvotně kvůli slonovině. Joseph mne také lákal do své vesnice na dobrodružný noční lov největších žab světa. Nebylo proč váhat a tak jsem z Kribi zamířil přímo na východ směrem do městečka Akom 2. Tedy, nebylo to tak jednoduché… Nejprve jsem musel počkat, až se naplní minibus, aby se mohlo vyrazit. Čekání trvalo neuvěřitelných osm hodin s kontinuálním řidičovým ubezpečováním, že se vyjede „už každou chvíli“ a „ať nikam nechodím“. Ve čtyři odpoledne jsem se dočkal! Akom 2 je vzdálený 80 km lesní cestou a loni mi to na kole trvalo asi šest hodin. Letos autem to bylo sedm hodin! Přetížené stařičké Mitsubishi, neexistující dezén na pneumatikách, kluzké kopce po dešti, hluboké bahnité louže, několikeré tlačení a nesčíslné vysedání a zase nasedání. Pozdě v noci jsem konečně pro strastiplné cestě vysedl a v absolutní tmě vyhledal Josephův domek. Odtud se časně zrána vyrazilo pěšky deset kilometrů hluboko do pralesa do jeho původní vesnice, kde má stále matku a příbuzné. Během tří slunečných dní mi Joseph ukázal celičkou vesnici Pygmejů Bagyeli s několika rodinami černochů Bantu a navštívili jsme také zapadlou jednotřídku, kde se malí Pygmejové všeho věku od čtyř do třinácti let učí základním znalostem. Joseph mne provedl okolním pralesem a seznamoval mne s léčivými rostlinami i elektrickými sumečky, které umně lapal do ruky pod břehem a aniž by mě dopředu upozornil, co mně čeká, podal mi kluzkou rybu do dlaní a řekl: „zmáčkni“. Au! Vážně to funguje!

Joseph mi nastínil, jak probíhal – a se zvláštním povolením ještě probíhá – tradiční lov Pygmejů Bagyeli na slona. Náročný a nebezpečný lov na největší kořist v pralese se odehrával jen několikrát ročně vždy při zvláštních příležitostech, jako například svatba nebo pohřeb. Samotnému pronásledování slona předcházel noční obřad, kdy převtělený „Král lesa“, fantóm, dával lovcům požehnání k lovu. Skupina oštěpy vyzbrojených mužů vedená starým zkušeným lovcem se poté vydala do pralesa a snažila se vystopoval osamoceného jedince. Když se lovcům podařilo slona skolit, dorazila na místo téměř celá vesnice a několik dní se porcovalo, hodovalo a udilo veškeré maso. Pygmejská vesnice měla na měsíc nebo dva vystaráno a lovci mohli odpočívat. Příští lov na slona s oštěpy s povolením kamerunské vlády by se měl odehrát v roce 2013, snad, jak doufá Joseph a s ním celá vesnice.

Jedné noci jsem se také připojil ke skupině tří lovců vyzbrojených oštěpy na lov žabích monster druhu Conraua goliath. Největší žába světa žije v nevelkém areálu v jižním Kamerunu, severním Gabonu a v Rovníkové Guinei v rychle proudících potocích a řekách. Kvůli chutnému masu a až 3kilové hmotnosti je vyhledávaným terčem domorodých lovců. S čelovými svítilnami jsme vydali několik set metrů proti proudu divoké řeky a po cestě jsme narazili na 5 žab. Dvě největší byly příliš daleko na ostrůvcích v peřejích, ke dvěma středně velkým se lovcům podařilo přiblížit a zasáhnout je oštěpem a jedna byla ještě příliš malá, nato aby se lovila. Když jsme obcházeli jeden kluzký útes menší oklikou lesem, zahlédl první z lovců ve tmě dvě světýlka. Dikobraz! Potichoučku se vydal za zvířetem s připraveným oštěpem, ale dikobraz byl ve střehu a rozběhl se hustým podrostem pralesa pryč. Lovec zrychlil a přiměl hlodavce změnit směr. A pak ještě jednou! Nevím, jestli to bylo šťastnou náhodou nebo léty loveckých zkušeností, ale po několika sekundách se pronásledovaný dikobraz ocitnul přímo přede mnou a před druhým lovcem, který už čekal s napřaženou mačetou. Vyplašené zvíře o naší přítomnosti snad ani nevědělo a zastavilo se přímo před námi. Stačil jediný přesně mířený švih mačetou a vítaný přídavek k žabím stehýnkům (a nejen stehýnkům) pro zítřejší večeři byl na stole. Po několikáté jsem tak byl svědkem neuvěřitelných loveckých dovedností Pygmejů. Na zpáteční cestě k táboru jsme pozorovali v palmě podřimující kaloně, malého chameleona a krásného velkého bičovce (Amplypygi), kterého jsem si ponechal ještě do rána a pořídil pár fotek tohoto fascinujícího stvoření.Desetikilometrový návrat zarostlou pěšinkou pralesem zpět do městečka Akom 2 nám zabral půlden a k polednímu jsem dorazil na nádvoří, odkud vyjíždějí bushtaxi a automobily směrem do civilizace. Koupil jsem si místo s jediném vozidle, které ten den vyjíždělo do města Ebolowa poblíž Yaoundé. Mělo se jet malým osobním autem, klasickou pětidveřovou Toyotou Carina. Bylo mi přiděleno místo na zadním sedadle uprostřed. Postupně se mi po pravici i levici začaly objevovat davy různých lidí – spolucestujících, kteří všemožně nasedali a zase vysedali, prostřídávali se, vrtěli a opět přesedali jinak … nastupování trvalo asi 15 minut a já stále nemohl pochopit proč. Řidič totiž nemohl přijít na způsob, jak do své pětimístné Toyoty naládovat dalších 13 lidí, kterým prodal lístky… plus jejich zavazadla! Když jsem pochopil, kolik se nás má do vozu nasoukat, zhnusení nad časovou prodlevou a zmatky při nasedání vystřídalo nadšení, že takhle jsem ještě nejel a že to bude nezapomenutelný zážitek. Taky že byl… Na zadní řadě sedadel nás sedělo sedm, čtyři chlapi na sedadle (podotýkám, že urostlí černoši Bantu, žádní gracilní Pygmejové!) a tři ženské se nám usadily na klínech. Ve předu byl řidič a další tři lidé plus nemluvně,… ale kam se poděl zbytek pasažérů…? Když se pár minut po rozjezdu začal ze zavazadly naládovaného kufru ozývat družný rozhovor několik lidí, já pochopil, že ostatní jedou nějak vzadu v zavazadlovém prostoru. Skutečně, zadní kapota byla celou dobu otevřená a dva chlápci seděli na okraji karoserie nad světly a třetí zády ve směru jízdy na dně kufru a podrážkami bot brousil hliněnou vozovku. Abych to tedy zrekapituloval, v našem autě bylo 15 lidí! Myslím si, že na takovém druhu cestování něco je. Přinejmenším to stmeluje kolektiv (doslova!) a je to ekologické. U nás je v autě vždy tak jeden dva lidé. Tady tak 7 až 15. Možná nabídnu toto úsporné know-how magistrátu města Ostrava, v zimních měsících by takové opatření mohlo významně přispět k řešení smogové situace. V ulicích by bylo pětkrát méně aut!

Yaoundé

V bizarně chaotickém Yaoundé jsem se zdržel jen dvě noci. Přijal jsem pozvání svého nového kamaráda a zavítal k němu na studenské koleje za město. Čistší a udržovanější než ty na naše (zdravím Palačák:) ). Během dvou dní v metropoli jsem si stačil vyřídit vízum do Gabonu, setkat se s poslancem parlamentu v jeho hotelovém apartmá a také zasvětit svého mladého hostitele do svého tajného plánu: vypátrat překupníky se slonovinou. Jméno i tvář mého spoluspiklence zůstanou pro jeho bezpečnost zatím utajeny, říkejme mu třeba Fanfán Tulipán. Fanfán bude během třičtvrtě roku, než se do Kamerunu na konci své cesty opět vrátím, zjišťovat, kde je možné získat sloní maso.

1. Opice, 2. Malá antilopka, 3. Velká antilopa, 4. Ryba, 5. Varan v mangové omáčce, Complements: Přílohy, Plaintain: Banány.

Jak vidno na fotografii, restaurace v Yaoundé nabízejí široký sortiment takzvaného „bushmeatu“, ale ilegální sloní maso nebývá ve výloze a na menu. To však neznamená, že není k dostání. Fanfán Tulipán je rodilý Kamerunec, mluví francouzsky i anglicky a k tomu několika domorodými jazyky. Když se ve vytipovaných restauracích začne shánět po sloním steaku „pro svého šéfa“, nebude budit velkou pozornost. Příležitostně párkrát ten steak opravdu koupí a postupně se začne nenápadně vyptávat. Po několika měsících známosti s prodejci masa nadhodí, že by jeho šéf měl zájem o slonovinu… a to už budu opět v Kamerunu i já a snad se nám podaří něco vypátrat. Ať ale nepředbíhám: zpět do současnosti! Jednoho rána mě Tulipán ddprovodil na odjezdiště minibusů směrem na východ do městečka Abong-Mbang. Tam končí asfalt a začíná moje cyklistické dobrodružství!

15 Responses to Začalo to v Kamerunu: sloni, hory, Pygmejové

 1. jackMit napsal:

  If you do not have the App, you can download it from the App Store or Google Play.
  Capita than published category down crap would usually to day ruins.
  OCS both glass box is constant consults and derived painkillers have poor control i turned it dormitories While hardly.

  super kamagra

 2. Alena Šimotová napsal:

  Zdravím Vás, je ohromné a nádherné co děláte! Jen tak dál :) Alča

 3. Irča Huťaska napsal:

  Nějakou náhodou jsme narazila na tvoje stránky.
  Arture, takový mladý muž a tak silný už! Přeje ti taky na dálku hodně novým poznání, úspěchů…a jak se líká, sloni si budou hodně dlouho pamatovat, s jakou láskou vše pro ně děláš…Posílám pozdravy z Třince
  Irča Huťková

 4. Milan K napsal:

  Velmi poutavé čtení! Zážitky Ti nikdo neveme a jsme rádi, že je můžeme alespoň zprostředkovaně prožít také. Přejeme pevné zdraví a mnoho krásných zážitků. Jarka a Milan.

 5. Máma napsal:

  „Komu po léta přívětivě svítilo tropické slunce, komu se zjevilo kouzlo oněch dálav s jejich obyvateli, toho po celý život stravuje touha po pralese, který jej volá.
  Časem se mu zdá, jako by slyšel víření bubnů a taneční
  popěvky divochů, údery paliček, jimiž ženy stloukají banány, zurčení potůčků, u něhož si chladil zpocené čelo, nebo velkolepé bouření vodopádů.
  Tak se také vždycky vedlo mně po každém návratu z tropů, nechť jsem zažil sebevětší svízele a trpěl nedostatkem a opuštěností.
  Touha byla silnější než rozum.“
  Tyhle věty píše Pavel Šebesta (1887-1967) v knize „Mezi nejmenšími lidmi světa“.
  Arťo, myslím, že už dávno cítíš totéž a že tě Afrika chytla za srdce!
  Dál hodně štěstí na tvé cestě pralesem!
  Máma

  • I’ve been surfing online more than 2 hours
   today, yet I never found any interesting article like
   yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if
   all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet
   will be much more useful than ever before.|
   I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written!|
   I’ll immediately seize your rss feed as I can not
   to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
   Do you’ve any? Kindly let me realize in order that I may subscribe.
   Thanks.|
   It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to
   be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some
   interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to
   this article. I desire to read even more things about it!|
   It’s the best time to make some plans for the longer
   term and it’s time to be happy. I’ve read this put up and if I
   may I wish to counsel you some attention-grabbing issues or tips.

   Maybe you can write subsequent articles referring
   to this article. I desire to learn even more issues approximately it!|
   I’ve been browsing online greater than 3 hours lately, yet
   I by no means discovered any fascinating article like yours.
   It’s lovely value enough for me. In my view, if all site owners and
   bloggers made excellent content as you probably did, the internet might be much more helpful than ever before.|
   Ahaa, its pleasant dialogue on the topic of
   this paragraph here at this blog, I have read all that,
   so now me also commenting here.|
   I am sure this piece of writing has touched all the internet users,
   its really really good article on building up
   new blog.|
   Wow, this post is good, my sister is analyzing these kinds of things,
   therefore I am going to let know her.|
   bookmarked!!, I like your blog!|
   Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and
   the rest of the site is very good.|
   Hi, I do think this is an excellent website.
   I stumbledupon it ;) I am going to come back once again since I book marked it.

   Money and freedom is the best way to change, may you be
   rich and continue to guide other people.|
   Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
   It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that „perfect balance“ between user friendliness
   and visual appearance. I must say that you’ve done a fantastic job with this.
   Additionally, the blog loads super quick for me on Safari.
   Outstanding Blog!|
   These are in fact impressive ideas in about blogging. You have touched
   some fastidious things here. Any way keep up wrinting.|
   Everyone loves what you guys tend to be up too.
   Such clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve you guys to blogroll.|
   Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look.
   I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
   followers! Superb blog and outstanding design.|
   Everyone loves what you guys tend to be up too.

   This type of clever work and exposure! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.|
   Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with?
   I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

   The reason I ask is because your layout seems different then most
   blogs and I’m looking for something unique.
   P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|
   Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?

   I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog
   loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at
   a honest price? Kudos, I appreciate it!|
   I love it when individuals come together and share ideas.
   Great site, stick with it!|
   Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
   Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?|
   Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.
   I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I
   figured I’d post to let you know. The design and style look great though!
   Hope you get the issue fixed soon. Cheers|
   This is a topic which is close to my heart… Thank you! Where are your contact details though?|
   It’s very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this paragraph at this site.|
   Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email.
   I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

   Either way, great site and I look forward
   to seeing it improve over time.|
   Hey there! I’ve been following your blog for a long time now and finally got
   the courage to go ahead and give you a shout out from
   New Caney Texas! Just wanted to mention keep up the good work!|
   Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I
   decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
   I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.
   I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..

   I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great blog!|
   Its like you read my mind! You appear to understand
   so much approximately this, like you wrote the book in it or
   something. I believe that you simply could do with a few percent to
   drive the message house a bit, however other than that, this is fantastic blog.
   A fantastic read. I’ll certainly be back.|
   I visited many websites however the audio quality
   for audio songs existing at this web page is genuinely fabulous.|
   Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was
   just wondering if you get a lot of spam comments?
   If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend?

   I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.|
   Greetings! Very useful advice in this particular article!

   It is the little changes that make the greatest changes.
   Many thanks for sharing!|
   I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did
   you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping
   to create my very own site and want to find out where you got this from or
   what the theme is called. Thank you!|
   Howdy! This post could not be written any better! Reading through this article reminds me
   of my previous roommate! He continually kept talking about this.
   I will forward this post to him. Pretty sure he’s going to
   have a good read. Many thanks for sharing!|
   Incredible! This blog looks exactly like my
   old one! It’s on a entirely different topic but it has
   pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!|
   There’s definately a lot to know about this topic. I like all of the
   points you’ve made.|
   You have made some really good points there.
   I looked on the net for more information about
   the issue and found most individuals will go along with your views
   on this web site.|
   What’s up, I check your new stuff on a regular basis.

   Your story-telling style is awesome, keep doing what you’re doing!|
   I just couldn’t depart your web site before suggesting
   that I really enjoyed the standard information an individual
   supply on your guests? Is gonna be again frequently to check out new posts|
   I need to to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every bit of it.

   I’ve got you bookmarked to look at new things you post…|
   Hi, just wanted to mention, I enjoyed this blog post. It was inspiring.

   Keep on posting!|
   I drop a comment each time I appreciate a article
   on a website or I have something to add to the conversation.
   It is triggered by the passion displayed in
   the post I read. And after this article Začalo to v Kamerunu: sloni, hory,
   Pygmejové | Save-elephants.org. I was moved enough to drop a leave
   a responsea response ;) I actually do have a couple of questions for you if it’s
   okay. Could it be simply me or does it look like some of these responses look like
   they are written by brain dead individuals?
   :-P And, if you are writing on additional sites, I would like to keep up with you.

   Would you list all of all your social sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?|
   Hi there, I enjoy reading through your post.

   I wanted to write a little comment to support you.|
   I always spent my half an hour to read this blog’s articles or reviews daily along with a mug of coffee.|
   I always emailed this weblog post page to all my friends, since if like to read
   it then my contacts will too.|
   My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

   I have always disliked the idea because of the expenses.

   But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching to another
   platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
   Is there a way I can transfer all my wordpress
   content into it? Any help would be really appreciated!|
   Howdy! I could have sworn I’ve visited this site before but after looking
   at a few of the posts I realized it’s new to me.
   Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!|
   Great work! This is the kind of information that are meant to be shared around
   the net. Shame on Google for not positioning this post higher!
   Come on over and talk over with my site . Thank you =)|
   Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful &
   it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.|
   Howdy, I think your blog might be having internet browser compatibility issues.
   When I take a look at your web site in Safari, it
   looks fine however, when opening in I.E., it
   has some overlapping issues. I just wanted to provide you with
   a quick heads up! Aside from that, wonderful
   site!|
   Somebody necessarily lend a hand to make critically articles I’d state.
   That is the very first time I frequented your web page and so far?
   I surprised with the analysis you made to make this actual put up extraordinary.
   Excellent job!|
   Heya i’m for the primary time here. I found
   this board and I to find It truly helpful & it helped me out a lot.

   I hope to present something again and aid others like you helped me.|
   Good day! I simply want to offer you a big thumbs up for your excellent information you have got right here on this post.
   I am returning to your blog for more soon.|
   I every time used to read paragraph in news papers
   but now as I am a user of internet therefore from now I
   am using net for articles or reviews, thanks to web.|
   Your method of explaining everything in this piece of writing is truly nice, all can effortlessly
   be aware of it, Thanks a lot.|
   Hi there, I discovered your site via Google even as searching
   for a similar subject, your web site got here up, it seems great.
   I have bookmarked it in my google bookmarks.
   Hi there, just become aware of your blog via Google, and found that it is really
   informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future.
   Many other people will likely be benefited from your writing.
   Cheers!|
   I am curious to find out what blog system you are working with?
   I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find
   something more secure. Do you have any suggestions?|
   I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.

   Is this a paid theme or did you customize it yourself?
   Anyway keep up the excellent quality writing,
   it is rare to see a great blog like this one today.|
   I am really impressed along with your writing talents and also with the layout to your blog.
   Is that this a paid subject or did you modify it yourself?
   Anyway stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to
   peer a nice weblog like this one nowadays..|
   Hello, Neat post. There is an issue together with your website in internet explorer,
   could test this? IE still is the marketplace chief and a big part of people
   will leave out your excellent writing because of this problem.|
   I am not sure where you’re getting your info, but good topic.
   I needs to spend some time learning much more or understanding more.
   Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.|
   Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m
   attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok
   to use some of your idea\

 6. Jiří foltýn napsal:

  Ahoj Arťasi,
  tomu říkám parádní cyklo švih. V Austráli se jezdí krokodýlí rejs (www.crocodile-trophy.com) a jeto hodně vychytaný bikový extrém. Doufám, že mapuješ a po návratu se do roka dočkáme pozvánky na africký-etapový-bikeový extrém „Elephant-trophy“.
  Snad se ti pak vrátí náklady na záchrannou misi. Šoupni do galerie více cyklo záběrů ať tvou stránku můžu doporučit i svým úchylným, bikerským kamarádům.
  Držím palce, přeji zdraví a píchej jen když se ti to bude hodit:-)

  Jurys

 7. Kubečka Jiří napsal:

  Jménem celé redakce regionální televize LTV PLUS Klimkovice zdravíme a těšíme se na natáčení dalších dílů pořadu Na cestách.Hodně štěstí,zdraví a sil do další práce.

  Jiří Kubečka

 8. Luboš B. napsal:

  Ahoj Arthure,
  zajímavé čtení, těším se na další příspěvky a hodně štěstí přeju.
  L.B.

  • ARTHUR napsal:

   Ahoj Luboši!

   Dlouho jsem o tobě neslyšel. Snad se máš dobře. Díky moc za přání, budu ho potřebovat! Měj se fajn, Arthur

 9. Vlasta Liberdová napsal:

  Ahoj Arthure,
  jsem ráda, že tě také mohu pozdravit. Vypadáš spokojeně, tak snad cesta zatím naplňuje tvá očekávání. Webové stránky jsou vydařené, fotky nádherné. Budu se zájmem sledovat a dále šířit.
  Tak se drž
  Vlasta od Honzy

 10. Iva Šamanová napsal:

  Čauec Arthure :*
  Je to BÁJEČNÁ stránka s krásným obsahem a čupr fotografiemi :)
  Okamžitě ji budu sdílet na FB a moc se těším na další povídání :)
  Hlavně dávej pozor nejen na slony, luskouny a ostatní zvířectvo, ale taky na sebe Kocoure.
  Ivuša ;)

 11. Zdeněk Laník napsal:

  Ahoj Arthure, Dáša už je v Douale, moje nervozita opadne až se nám ozve z Kedjom-keku. Držím ti palce a přeju hodně zdraví. Z.L.

 12. Jana Sniegonová napsal:

  Ahoj Arthure!
  Možná, že právě píšu první komentář na tvé čerstvě otevřené stránky. A moc se mi líbí! Ještě jsem nepřečetla všechno, právě začínám, ale už jsem ti musela napsat, že se na tebe moc těším!
  Máma
  PS: hodně štěstí, kluku náš!!!

 13. Folklorista napsal:

  Parádní dopravní prostředek. Opravdu mě láká si na něm zajezdit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado