+420 608 758 618 | +242 06 641 2258 info@save-elephants.org

Chytrý obojek

Savanoví sloni vytvářejí stáda až o několika stovkách jedinců. Takto velká uskupení slonů jsou pro pytláky velkým lákadlem a při nalezení stáda dobře vyzbrojenou skupinou pytláků může dojít k masakru desítek slonů během jediného dne. Soudržnost a početnost sloních stád ale může také hrát do karet právě ochranářům. Stačí totiž, aby byl alespoň jeden slon ve skupině opatřen dosud nevyužívanou technologií umístěnou na běžně používaném lokalizačním obojku pro slony.
Vyvíjíme přístroj, který dokáže detekovat zvuk střelby a poslat na centrálu protipytlácké ochrany okamžitý signál s GPS polohou probíhající situace. V tom případě se mohou na místo rychle dostat strážci a pokusit se zadržet pytláky ještě předtím, než zmasakrují celé sloní stádo. Ochranářský svět upíná v poslední době k této technologii velké naděje, ale není nám známo, že by někdo jiný tento přístroj vyvíjel či dokonce aplikoval v praxi.

Za účelem konzultací a dílčích prototypů jsme oslovili odborníky a studenty na VUT v Brně a na ČVUT v Praze. Detailního návrhu, ověřování a realizace prototypu se ujal Roman z firmy Tieto. V tuto chvíli hledáme někoho, kdo by byl schopen z prototypu vyrobit zařízení připravené k nasazení – tedy přenést technologii z PC na mikroprocesor.

Máme profesionály, kteří jsou ochotni a schopni na návrhu pracovat a víme, že ze strany ochranářů bude o produkt zájem. Do vývoje obojku ale nejprve potřebujeme investovat peníze, které pilotní projekt zafinancují.