+420 608 758 618 | +242 06 641 2258 info@save-elephants.org

Včelí bariéry

V místech, kde obývají sloni i lidé stejný životní prostor, dochází logicky ke konfliktům o zdroje. Sloni využívají lidmi pěstované plodiny jako potravu a často tím chudé malozemědělce přivedou na hranici přežití. To samozřejmě u místních obyvatel nepřispívá k dobrému vztahu ke slonům. Může dojít i k zabití slona při obraně vlastní úrody, ale častěji je v lidech pouze zakořeněn ke slonům záporný postoj. To umožňuje pytlákům v oblasti bez postihů operovat a práce ochranářů nenachází u vesničanů pochopení.

Na jihu Čadu a v severním Kamerunu leží ukázková oblast, kde k ne vždy poklidnému soužití mezi slony a lidmi dochází. Region má velký turistický potenciál a je potřeba ukázat lidem, že sloni do této krajiny patří a že i oni sami z nich mohou mít užitek. Je však zapotřebí chránit pole zemědělců před pravidelnými nájezdy divokých slonů.

Jednou z možností, jak pole ochránit, jsou biologické bariéry sestávající z řad včelích úlů. Sloni se včel panicky bojí a metoda je již s úspěchem aplikována několik let ve Východní Africe. Od roku 2015 v Čadu a 2017 v Kamerunu vedeme výstavbu takových bariér pro lepší koexistenci mezi lidmi a slony a tím pádem předcházení potenciálnímu pytláctví. Rádi bychom se zasadili o hojnější využívání těchto nenásilných prostředků i v dalších oblastech. Kromě faktického snížení škod slony může chov včel přinést domorodcům i další příjem.
Do začátků rozrůstání projektu do nových vesnic, od kterého si slibujeme trvalou udržitelnost a generování financí, však potřebujeme prostředky na výstavbu včelích úlů a jejich instalaci v terénu.

Na monitoringu slonů a škod jimi způsobených spolupracujeme s místními neziskovými organizacemi, která již léta v terénu hájí zájmy divoké přírody a drobných rolníků i kočovných pastevců – A.L.C.P. v Čadu a FIDIDA v Kamerunu.