+420 608 758 618 | +242 06 641 2258 info@save-elephants.org

Voda pro slony

Změna klimatu v pásmu Sahelu v Kamerunu a Čadu i neuvážené využívání vody pastevci a zemědělci způsobují, že jsou sloni stále častěji nuceni migrovat v období sucha za hranice chráněných území, kde jsou každoročně mnozí z nich zabiti. Pytláci sice pronikají i do parků ale za jeho hranicemi jsou sloni daleko snazším cílem. Je to dáno obrovskou rozlohou území, po kterém sloni při hledání vody migrují a také těžce střežitelnou polohou regionu v nestabilním pásmu mezi severní Nigérií a  Středoafrickou republikou.

Zpřístupnění podpovrchové vody slonům (i dalším druhům divokých zvířat) na několika místech ve vybraných lokalitách může slony přimět zůstávat i v obdobích sucha dále od lidí. S průzkumem možností na zachycení vody v periodických vodních tocích i pro zbytek roku jsme začali v roce 2017 v jižním Čadu. Hledáme finance na provedení prvních stavebních prací v bushi. Při úspěšném provedení a následné permanentní ostraze těchto míst hlídkami i kamerovým systémem tak může být podpořeno dlouhodobé přežití slonů v tomto regionu, neboť dojde ke snížení konfliktů s lidmi o cenný zdroj vody. Projekt má navíc i turistický potenciál a tudíž šanci na rozvoj místních komunit, který by byl šetrný k přírodě.