+420 608 758 618 | +242 06 641 2258 info@save-elephants.org

EVILVORY

(Tiếng Việt / Vietnamese)

Cùng chúng tôi bảo vệ loài voi bằng cách lan tỏa chiến dịch này thông qua mạng lưới online của chính bạn hoặc qua việc treo, dán các poster của chúng tôi. Bạn có thể treo hoặc dán các poster này ở những nơi công cộng, các cơ quan nhà nước hoặc công ty tư nhân, không chỉ ở quốc gia mà bạn sống mà còn ở nước ngoài, đặc biệt là khu vực Đông Á.

Chiến dịch gây sốc này chộp lại con đường buôn lậu ngà voi qua chợ đen: từ tay của những kẻ săn bắn trái phép ở những bụi rặm Châu Phi, đến những người buôn bán hàng xa xỉ ở phía bên kia thế giới.